Vårinn Lassesen – Tungeskjærer, politiker og en markant og visjonær stemme innenfor sjømatnæringen

Vårinn Lassesen startet sin karriere i fiskerinæringen som tungeskjærer i familiebedriften. Jobben betalte henne så godt, at det etter noen år senere var nok til å finansiere leiligheten hennes.

I dag er Vårinn sjef for Mar Eksport AS og Lassetangen AS, og er involvert i en rekke andre sjømatbedrifter og prosjekter i Øksnes. Vårinn er kjent for sin faglige kompetanse, og har et stort engasjement for hvordan fiskerinæringen og lokalsamfunnet Øksnes burde utvikle seg fremover.

Hør episoden på din favorittpodcastapp:

Dette engasjementet har også ført henne inn i politikken, hvor Vårinn lenge har vært en av de mest markante stemmene, og vært en sentral del av å drive og forvalte en god næringspolitikk for Øksnes Kommune.

I episoden med Vårinn Lassesen prater vi blant annet om:
– Hvorfor jobben som tungeskjærer som barn ga henne stor verdi og lærdom som hun tok med seg videre inn i yrkeslivet.
– Hvordan det er å vokse opp i et lite lokalsamfunn, hvor man fort blir tildelt en rolle som for noen kan være stigmatiserende, men også skape en store frivillighetsånd.
– Historien om faren i familien, og hvordan hans entreprenørånd og skaperkraft påvirker selskapene til Vårinn i stor grad i dag.
– Hvorfor det er nødvendig med en flat struktur for å skape en skaperkultur i et selskap.
– Hvorfor entreprenører og grundere med ekte passion er helt avgjørende for å skape store verdier i lokalsamfunnet i Øksnes fremover.
– Grunnen til at det er helt umulig å styre etter et vanlig budsjett i fiskerinæringen – på grunn av uforutsigbare faktorer som uvær, størrelse på fisk, og ikke minst kvaliteten på fisken.
– Statusen fiskeryrket plutselig har fått, og hvorfor Vårinn mener dette ikke nødvendigvis kun er en positiv ting, selv om man tjener veldig mye penger på det.
– Hvorfor fiskejuks og andre cowboy-tendenser er skadelig for fiskerinæringen. Og hvorfor vi må få opp holdningene til næringen for å sikre den en bærekraftig og økonomisk fremtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: