Nikolai Astrup – Digitaliseringsminister med et brennende ønske om å skape en bedre verden

Nikolai Astrup har vært digitaliseringsminister siden januar 2019. Han er også medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid, og har tidligere vært utviklingsminister for Norge. Nikolai er statsviter, med utdanning fra Sveits og London. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018.

Nikolai har også et brennende engasjement for klima og miljø, og har sterke tanker på den radikale miljøpolitikk som i dag for mer oppslutning enn noensinne.

I podcasten med Nikolai Astrup prater vi om følgende:

– Hvordan Nikolai havnet i politikken, og hvorfor han ble værende.
– Hvorfor erfaringen fra jobben som utviklingsminister har formet han mye som person og politiker.
– Hvordan vi kan lage verdensbeste skole ved hjelp av teknologi og spesialtilpasset undervisning.
– Hva Jack Ma og Melinda Gates sier om fremtidens skolesystem.
– Forskjellen på Kina og Norge, og hvor viktig tillit er i et samfunn som skal utvikle seg.
– Magien bak Altinn, og hvorfor slike løsninger er et konkurransefortrinn for Norge.
– Hvordan vi kan løse miljøkrisen og lage et bærekraftig samfunn.
– Hvorfor Nikolai mener at MDG sin negative vekststrategi er farlig for Norge og verdenssamfunnet.
– Hva vi kan lære av el-bil trenden i Norge, og ikke minst utviklingen innenfor el-ferger.
– Hvordan Nikolai ser på mulighetene innenfor blockchain og datalagring i Norge.
– Utviklingen innenfor helsesektoren, og hvorfor det tar lang tid å lage en privat og digital journal alle pasienter i Norge.
– Hvordan fremtidenes sykehusbehandling vil se ut.
– Hva han har lært av å jobbe under Erna Solberg #hardwork.
– Hva han tenker om å investere litt i Bitcoin.

I studio er William Frantzen og Christopher Vonheim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: