Cilia Holmes Indahl – Bærekraft er lønnsomt. Lærdommer fra Katapult, Aker BioMarine, FN og Aristoteles.

Cilia Holmes Indahl er en av Norges mest kjente eksperter innenfor bærekraft. I 2014 skrev hun en masteroppgave som konkluderte med at bærekraftige forretningsmodeller er mer lønnsomme enn forretningsmodeller som ikke har kalkulert inn bærekraft.

Hvis huset ditt sto i full brann – ville du ha vært den som bare så på, eller den som faktisk prøvde å gjøre noe med det?

Cilia Holmes Indahl, CEO Katapult

Link til podcasten med Cilia: SoundCloud, Apple Podcast

Continue reading “Cilia Holmes Indahl – Bærekraft er lønnsomt. Lærdommer fra Katapult, Aker BioMarine, FN og Aristoteles.”